Miejmy na uwadze!

Choćbyśmy mieli dobrą wolę – aby na przykład „naprawiać” nieporządki w kulcie reformowanym – miejmy na uwadze, że obowiązkiem katolika jest dochować wierności katolickiemu kultowi i katolickiej wierze. – więcej