Obecność Jezusa Chrystusa pod postacią chleba i wina

Czy pod postacią chleba znajduje się tylko Ciało Jezusa Chrystusa, a pod postacią wina tylko Jego Krew?
Pod obiema postaciami, chleba i wina, jest obecny cały żywy Jezus Chrystus, ze swym Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).