„Miłość doskonała wyrzuca precz bojaźń” (1 J 4, 18).

Ileż złego działo się w historii propter metum Judaeorum. Złe działania z lęku przed Żydami.
Ileż dobrego się nie zadziało w historii propter metum Judeorum. Zaniedbanie – z lęku przed Żydami – dobra, które należało uczynić.
Obawę rozprasza Jezus Chrystus! – więcej