Epizod budujący

Św. Hermenegild, syn królewski, z rodziny ariańskiej, nawrócił się za sprawą swej małżonki na wiarę katolicką. Więziony, odmówił przyjęcia Komunii z rąk biskupa heretyka. Odtrącił go z oburzeniem. Umęczony 13 kwietnia 586 roku. Przykład bohaterskiego księcia przysłużył się niemało do rozkrzewienia wiary katolickiej w Hiszpanii.
Święci uczą. Mobilizują do wierności wierze katolickiej.