Największy Skarb!

Nigdy dosyć troski o godne przyjmowanie Najświętszego Sakramentu. Jak jest ze mną?
Przystępne słowa konferencji niech pracują w nas i będą pomocą, aby każde przyjęcie Komunii Świętej było jak najgodniejsze. Coraz lepsze i coraz gorliwsze. Jezus Chrystus przychodzi! – więcej