Konieczność łaski

„Opuszczeni przez Ciebie toniemy i giniemy, a nawiedzeni dźwigamy się i żyjemy.
Sami przez się jesteśmy niestali, lecz Ty nas zapalasz” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).