Usus niefortunny

Ktoś, gdzieś, coś zacznie, a inni to podchwycą i multiplikują. Są mody i mody. Od kilku przynajmniej lat rozpanoszyła się w Polsce moda mówienia: „Jeszcze raz”. Tego określenia używa się, gdy ktoś nie dosłyszał bądź nie zrozumiał czyjejś wypowiedzi i w ten sposób „prosi” o powtórzenie.
Trzeba powiedzieć wprost: ta forma jest prostacka i niegrzeczna, zwłaszcza gdy stosują ją osoby młodsze w stosunku do starszych bądź godniejszych. Jeśli się ktoś tej formy nauczył, dobrze uczyni, jeśli się jej oduczy.

Zamiast powyższego sformułowania, można powiedzieć na przykład: „Czy mogłaby Pani powtórzyć?”, „Czy mógłby Ksiądz powtórzyć?”, „Przepraszam, nie dosłyszałem”, „Przepraszam, nie zrozumiałem” itp.
Nasz język ojczysty zawiera wiele możliwości stosownego odniesienia się do naszych bliźnich. W mowie i w piśmie.