Duszo katolicka, dąż ku Bogu!

„Im dalej się odsuniesz od wszelkiej nieuporządkowanej radości, jaką mogą dać stworzenia, tym większą i słodszą radość znajdziesz we mnie.
Lecz w początkach będziesz ją osiągał nie bez pewnego udręczenia i uciążliwej walki” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).