Ostatki

Zanim rozpoczniemy Wielki Post. Święci łączyli sprawy Boże ze sprawami ludzkimi. Święta Teresa z Avili, wielka mistyczka, reformatorka Karmelu, założycielka kilkudziesięciu klasztorów, była niewiastą o duszy zjednoczonej z Bogiem, a równocześnie o zmyśle praktycznym i organizacyjnym, rozdawała przepisy na dobrą marmoladę, udzielała pomocy ludziom z odmrożeniami, a pewnej czcigodnej damie napisała, żeby z miłości do Boga i Teresy często się spowiadała, po czym dodała od razu: I proszę koniecznie przysłać kilka indyków, skoro Pani posiada ich tak wiele!