Krzyż drogą do wiecznego zbawienia

„Poza krzyżem nie ma dla duszy zbawienia ani nadziei życia wiecznego.
Weź więc swój krzyż i idź za Jezusem, a wejdziesz do żywota” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).