Zbawienny trud długotrwały

„Zawzięcie i długo musi się człowiek potykać, zanim nauczy się siebie w pełni zwyciężać i wszystkie uczucia zwracać ku Bogu” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).