W obliczu Boga

„Nie stajesz się świętszy, dlatego że cię chwalą, ani też gorszy, gdy niesłusznie ganią.
Jesteś, czym jesteś; cokolwiek mówią, znaczysz tyle, ile jesteś wart w obliczu Boga” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).