Wierność jest zawsze możliwa

Historia Kościoła ukazuje, że w każdych warunkach możliwe jest dochowanie wierności wierze katolickiej.
Proste spostrzeżenie wzmocni nas – w czasach zamętu powszechnego i coraz bardziej zaciskającej się pętli reżimu globalistycznego – ku dochowaniu wierności wierze katolickiej.
Pan Jezus nie obiecuje sielanki ziemskiej. Natomiast obiecuje niezawodną nagrodę dla tych, którzy wierze katolickiej (nie: zmutowanej) dochowają wierności do końca: „A kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 24, 13).