Cnoty teologiczne: wiara, nadzieja i miłość

Cnoty teologiczne – wiarę, nadzieję i miłość – otrzymaliśmy jako dar w Sakramencie Chrztu Świętego. Kierują one naszą duszę ku Panu Bogu.
Codziennie módlmy się, gorliwie odnawiając i odmawiając akt wiary, nadziei i miłości:

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
w Trójcy jedyny, prawdziwy;
wierzę, w coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
wszechmocny i miłosierny,
dasz mi grzechów odpuszczenie,
łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję,
nad wszystko, co jest stworzone,
boś Ty dobro nieskończone.
A jako samego siebie,
wszystkich miłuję dla Ciebie.