Pouczenia duchowe

Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa.
Lektura tego dziełka była wielce pożyteczna dla pokoleń dusz katolickich. Będzie pożyteczna i dla naszej duszy.

Jeden rozdział czytany niespiesznie codziennie będzie nam cenną pomocą w kierowaniu duszy ku Panu Bogu.