Motywy do niedzielnego kazania

Hałasy świata i zaciskająca się nad ludzkością pętla reżimu globalistycznego może nas przerażać, zniechęcać, napawać pesymizmem i rozpaczą.
Trzeba wtedy przypominać sobie i innym: Nad wszystkim jest Pan Bóg!
Kapłańska rada: Nade wszystko dbać gorliwie, aby dusza moja lgnęła do Pana Boga.
3 konkretyzacje:

– modlitwa wytrwała i wielkoduszna (czas dla Pana Boga!),
– spowiedź regularna u kapłana wyznającego katolicką wiarę (nie: zmienioną), dalekie dojazdy,
– gotowość do postępu na drodze świętości.

Doczesność jest ojczyzną przejściową. Przygotowujmy pilnie swoją duszę do ojczyzny niebieskiej. Wiecznej!