Katolicki pokarm dla duszy

Na najbliższy tydzień podejmijmy lekturę katolicką:

Leon XIII, encyklika Satis cógnitum.
Pius XI, encyklika Mortálium ánimos.

Niespieszna i uważna lektura przyniesie wielki pożytek naszej duszy.