Troska o duchowieństwo

Módlmy się, aby żaden duchowny katolicki nigdy nie obrażał Pana Boga sprawowaniem Sakramentów Świętych w stanie grzechu ciężkiego.
Módlmy się o świętość katolickiego duchowieństwa.