Przypomnienie elementarne

Źródłami Objawienia Bożego są Pismo Święte i Tradycja.
„Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie jak objawionemu słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym” (Katechizm Św. Piusa X).