Uczymy się od świętych

Od Św. Jana od Krzyża uczmy się:

– w moim sercu Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu,
– przyjmę krzyże, które Pan Bóg na mnie dopuści,
– wytrwam wiernie na codziennej modlitwie, mimo trudności od modlitwy mnie odwodzących,
– dochowam wierności działaniu łaski w mojej duszy, mimo krytyki i niezrozumienia ze strony otoczenia.