Głosy diagnozujące

Sięganie do kompetentnych głosów sprzed kilkudziesięciu laty, diagnozujących problem rozmontowywania katolickiego depozytu wiary, będzie nam pomocne, aby zrozumieć niejeden aspekt sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy i podjąć decyzje stosowne. – więcej