Śpiewajmy Panu Bogu w naszych domach!

Otwórzmy skarbnicę starych katolickich modlitewników i śpiewników, i módlmy się śpiewem – muzyką i słowem – śpiewajmy z czystego serca, śpiewajmy Bogu na chwałę!
Pięknie jest, jeśli w domu katolickim, w rodzinie, rozbrzmiewają katolickie śpiewy – po łacinie i po polsku.
Pięknie jest, jeśli w domu katolickim, w rodzinie, dzień rozpoczynamy śpiewem Kiedy ranne wstają zorze, a kończymy, śpiewając Wszystkie nasze dzienne  sprawy.
Pięknie jest, jeśli w domu katolickim, w rodzinie, rozbrzmiewają pieśni katolickie – maryjne, adwentowe, kolędy, wielkopostne, wielkanocne.
Śpiewajmy Panu Bogu w naszych domach.
Śpiewajmy Panu Bogu w naszych rodzinach.
Śpiewajmy z czystego serca.
Śpiewajmy na chwałę Bożą!