Kilka pojęć

Ad maiorem Dei gloriam. (AMDG) – Na większą chwałę Bożą.

apokatastaza – herezja (głoszona m.in. przez Orygenesa) głosząca powszechny końcowy powrót do Boga wszystkich bytów, łącznie z diabłem i duszami potępionych w piekle.

eschatologia – dział teologii dotyczący rzeczy ostatecznych.

Qui cantat, bis orat. – Kto śpiewa, dwa razy się modli.

Qui bene cantat, bis orat. – Kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli.


więcej – zob. zakładka: Słowniczek.