Oddać chwałę Jezusowi Chrystusowi!

Gdy rozpoczynamy rozmowę z kapłanem – w mowie czy w piśmie – najpierw oddajemy chwałę Jezusowi Chrystusowi słowami:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.