„Odmawiajcie Różaniec!”

Odmawiajmy codziennie przynajmniej jedną część Różańca! Jeżeli obowiązki stanu nam pozwalają, odmawiajmy codziennie cały Różaniec – wszystkie trzy części – w skupieniu rozważając tajemnice radosne, bolesne i chwalebne.