Boża przestroga

Nolite errare: Deus non irridétur. Quae enim semináverit homo, haec et metet.
„Nie błądźcie: Bóg nie pozwoli naśmiewać się z siebie. Co bowiem człowiek posieje, to i żąć będzie” (Ga 6, 7-8).