„Odmawiajcie Różaniec!”

Wydruk zsynchronizowany z nagraniami. Korzystajmy!
I codziennie odmawiajmy Różaniec – przynajmniej jedną część.
A komu obowiązki stanu pozwalają, niech codziennie odmawia cały Różaniec – wszystkie trzy części – w skupieniu rozważając tajemnice radosne, bolesne i chwalebne. – więcej