Opatrzność

Vestri autem capílli cápitis omnes numeráti sunt.
Nolíte ergo timére: multis passéribus melióres estis vos.

„A wasze włosy wszystkie na głowie są policzone. Nie bójcie się tedy; lepsi jesteście wy niż wiele wróbli” (Mt 10, 30-31).