Przygotowanie do miesiąca Różańcowego (6)

Październik miesiącem Różańca świętego.
W październiku przypada święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
W październiku odmawiamy Różaniec codziennie.
W ramach przygotowania do gorliwego przeżycia miesiąca Różańcowego – nauczmy się pięknie modlitw różańcowych po łacinie. Pożytki będą przynajmniej trzy:

– włączymy się w nurt katolickiej modlitwy zanoszonej do Pana Boga i Matki Bożej przez wieki na całym świecie;
– uzupełnimy ewentualne braki w znajomości podstawowych katolickich modlitw po łacinie;
– gdy przyjdzie się nam modlić z katolikami różnych narodowości, będziemy gotowi, by pomodlić się razem w jednym języku.

Materiały dostępne znajdziemy m.in. tutaj