Przygotowanie do miesiąca Różańcowego (5)

Październik miesiącem Różańca świętego.
W październiku przypada święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
W październiku odmawiamy Różaniec codziennie.
W ramach przygotowania do gorliwego przeżycia miesiąca Różańcowego – nauczmy się dobrze w języku łacińskim modlitwy, którą odmawiamy po każdym dziesiątku (tzw. modlitwa fatimska):

Dómine Jesu, dimítte nobis débita nostra,
salva nos ab igne inferióri,
pérduc in caelum omnes ánimas,
praesértim éas, quae misericórdiae túae máxime indígent.

audio