Kapłan u chorego – wskazania praktyczne

Zasadniczo sam chory powinien wyrazić pragnienie przyjęcia Sakramentów świętych. Mogą mu w podjęciu decyzji dopomóc bliscy przez stosowną rozmowę. Jeśli poprosi się kapłana ze świętymi Sakramentami, ważne jest, by chory był tego świadomy i wyrażał na to zgodę.
W domu, w pomieszczeniu, w którym przebywa chory, przygotowujemy stół, nakryty czystym białym obrusem. Na stole nie powinno znajdować się nic, co nie służy bezpośrednio do sprawowania świętych obrzędów. Stół powinien być odpowiednio duży, aby kapłan mógł rozłożyć korporał (nie ława).
Jeśli chory pragnie się wyspowiadać, domownicy przechodzą do innego pomieszczenia. Dla zachowania dyskrecji dobrze będzie w czasie spowiedzi głośno się modlić, na przykład odmawiając dziesiątkę Różańca. Po zakończonej spowiedzi chorego domownicy wracają do pomieszczenia, w którym przebywa chory.
Jeśli udzielana jest Komunia Święta i Sakrament Ostatniego Namaszczenia, na stole przygotowujemy:

– poświęcony Krzyż,
– dwie zapalone świece,
– naczynie z wodą święconą i kropidło,
– naczynie z czystą wodą do puryfikacji palców kapłana po udzieleniu Komunii Świętej (po obrzędzie wylewamy do ognia),
– łyżka,
– na talerzyku sześć kulek waty (po obrzędzie wrzucamy do ognia),
– na talerzyku sól i kawałek chleba (po obrzędzie wrzucamy do ognia),
– naczynie z wodą do obmycia rąk kapłana po udzieleniu Sakramentu Ostatniego Namaszczenia (po obrzędzie wylewamy do ognia),
– ręczniczek.