Powrót do katolickiej Mszy Świętej

Z wdzięcznością przypominajmy sobie – po wielekroć! – głosy duchownych katolickich, którzy oparli się nurtom rewolucyjnym i przy ołtarzu Pańskim wytrwali, sprawując tę Mszę Świętą, do której zobowiązał Kościół Katolicki po wsze czasy święty papież Pius V.
Ryt rzymski doskonale zabezpiecza Pana Jezusa przed możliwością profanacji, uzurpacji i innych aberracji, których pełno we mszy zreformowanej, od kilkudziesięciu lat.
Tutaj głos kapłana diecezjalnego i kapłana zakonnego. Oby ich pokorne i wierne słowa wydawały w aktualnych czasach zamętu powszechnego obfite owoce w postaci pomnożenia decyzji miłych Niebu: związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z Mszą Świętą w rycie rzymskim.