Boża troska o jedną duszę

Lektura tekstów świętych katolickich mistyków pomoże nam ugruntować w nas przekonanie, że Pan Bóg jest detalicznie zainteresowany stanem każdej pojedynczej duszy. Także mojej.
Lektura tekstów świętych katolickich mistyków pomoże nam ugruntować w nas przekonanie, że Pan Bóg jest detalicznie zatroskany o każdą pojedynczą duszę. Także moją.