Czy już poprosiliśmy o dodruk?

Książka nie jest podręcznikiem do dogmatyki. A jednak w czasach zamętu powszechnego odegrała swoją rolę w dojrzewaniu niejednego kapłana i osoby świeckiej do decyzji miłych Niebu.
Czy już zwróciliśmy się do Wydawnictwa z prośbą o dodruk? – więcej