Punkty do kazania na Boże Ciało

Doktryna Kościoła dotycząca Najświętszego Sakramentu:

– Przeistoczenie (konsekracja chleba i wina, transsubstancjacja)
– Obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie
– Troska o godny kult Najświętszego Sakramentu – wewnętrzny i zewnętrzny

Czas dla Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie:

– Czas dla Pana Jezusa po przyjęciu Komunii Świętej
– Czas dla Pana Jezusa po zakończeniu Mszy Świętej
– Czas dla Pana Jezusa przez udział we Mszy Świętej w dni powszednie

3 godziny Ofiary Chrystusa na Golgocie
Matka Boża – przykład trwania przy Chrystusie do końca