Punkty do niedzielnego kazania

Duch Święty przychodzi.
→ modlitwa

Duch Święty przynosi prawdę i usuwa błąd.
→ lektura tradycyjnych katechizmów

Duch Święty przynosi łaskę i usuwa grzech.
→ Sakrament Pokuty

Veni Sancte Spíritus.
Przyjdź, Duchu Święty!