Święty Augustynie z Canterbury, módl się za nami.

Św. Augustyn z Canterbury (+604), benedyktyn, biskup, cudotwórca. Wysłany z Rzymu przez papieża, św. Grzegorza Wielkiego, wraz z 40 mnichami, pozyskał dla wiary katolickiej króla Etelberta i tysiące Anglików. Zwany „apostołem Anglii”. Założył stolicę arcybiskupią w Canterbury. Szczęśliwa Anglia, skoro miała tak wielkich apostołów Chrystusowej Ewangelii!