Motywy do jutrzejszego kazania

Matkę Bożą Wspomożenie wiernych wzywajmy w intencjach najwyższej ważności:

– o pomoc – wspomożenie – w sprawie zbawienia swojej duszy,
– o pomoc  – wspomożenie – w sprawie zbawienia naszych bliźnich,
– o pomoc  – wspomożenie – w sprawie naszych działań podejmowanych w aktualnych czasach zamętu powszechnego dla przywracania katolickiego depozytu wiary – w zakresie doktryny, kultu i moralności.

Maryjo Wspomożenie wiernych, módl się za nami!