Przygotowanie do rekolekcji

„A gdyby ćwiczenia duchowne były tylko kilkudniowym oderwaniem się człowieka od zwykłego towarzystwa ludzkiego i od wiru zajęć i dawały sposobność, wprawdzie nie do spokojnej bezczynności, lecz do zastanowienia się nad najpoważniejszymi zagadnieniami niepokojącymi bezustannie ludzkość, a odnoszącymi się do początku naszego i celu: «Skąd ludzkość pochodzi i dokąd dąży», to już każdy przyzna, że z takich ćwiczeń duchownych można odnieść wielki pożytek” (Pius XI, Orędzie Mens nostra, O znaczeniu rekolekcji zamkniętych).