Z kapłańską troską

Niestety, doszły mnie słuchy, że nawet kapłan odpowiedzialny za duszpasterstwo Tradycji posługuje się kłamstwem, aby dezawuować innego kapłana.
Bardzo trzeba być dzisiaj czujnym, aby nie dać wiary rozsiewanym kłamstwom. Kłamstwo jest grzechem. I dawanie wiary kłamstwom jest grzechem. A proceder jest bardzo nieciekawy: w niejednym miejscu, w środowiskach „tradycjonalistycznych”, z inicjatywy diabła i niektórych ludzi, krytyka skierowana na duchowieństwo ma się dobrze. Jakaż odpowiedzialność przed Bogiem! – więcej