Spowiedź, spowiedź, spowiedź

Nie wystarczy słuchać kapłana nieskazitelnej ortodoksji katolickiej.
Nie wystarczy czytać słów kapłana nieskazitelnej ortodoksji katolickiej.
Nie wystarczy rozmawiać z kapłanem nieskazitelnej ortodoksji katolickiej.
Trzeba u kapłana nieskazitelnej ortodoksji katolickiej spowiadać się. W konfesjonale otrzymamy dary zbawienne: odpuszczenie grzechów, łaskę i pouczenie prawdziwe.