2 zdania na pamięć

Dwa zdania będą nam przydatne, gdy będą nam mówić, że mamy czytać Pismo Święte:

Źródłami Objawienia Bożego są: Pismo Święte i Tradycja.
„Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie, jak objawionemu słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym” (Katechizm św. Piusa X).