Czas na decyzje i działania poważne

Diabeł zaciera ręce, gdy:
– unika się katolickiej Mszy Świętej w rycie rzymskim,
– unika się spowiedzi u kapłana nieskazitelnej katolickiej ortodoksji.
Wyciągajmy wnioski. Podejmujmy decyzje.