Czyńmy dobro!

Dobrze jest każdy nowy dzień rozpoczynać od pobożnie uczynionego znaku Krzyża i od słów serdecznych: „Dziękuję Panie Boże za nowy dzień, za szeroko otwarte możliwości realizacji dobra”.
Mimo zamętu powszechnego, perspektywy realizacji dobra są szeroko otwarte. Ergo? Czyńmy dobro!  – więcej