Sąd Boży

„Wyjdą na jaw wszystkie dobre i złe myśli i zamiary, wszystkie ukryte przed oczami ludzkimi uczynki. Wtedy okaże się, że sądy Boże inne są od sądów ludzkich. Mnóstwo wyroków, jakie świat ferował, ulegnie kasacji, i co uchodziło na ziemi często za wielkie i wyniesione było pod niebiosa, dozna głębokiego zawstydzenia, a co było małe, niskie, wzgardzone w oczach świata, dozna uznania, pochwały, nagrody od Sędziego sprawiedliwego i wszystkowiedzącego” (Rok Boży).