Nie ma żadnego fatum!

Jest wolna wola człowieka. I jest łaska Boża. Skwapliwa współpraca z łaską prowadzi do postępu w świętości – moralnego i duchowego.
Jeżeli w tej czy innej sferze popełnialiśmy – myślą, mową lub uczynkiem – takie czy inne grzechy, nie znaczy, że tak być musi i tak nieuchronnie będzie nadal.
Wzmóżmy czuwanie nad sobą, starannie odsuwajmy od siebie bliskie i dalsze okazje do grzechu, i módlmy się z ufnością o łaskę potrzebną do wytrwania. Hojność Boża jest niezawodna i przyjdzie nam z pomocą.