Katolicka normalność

Lekarz powinien kompetentnie leczyć chorych. Nauczyciel powinien kompetentnie uczyć. Sprzątaczka powinna solidnie sprzątać. I tak dalej…
Duchowni katoliccy oraz absolwenci wydziałów teologicznych powinni posiadać elementarną zdolność odróżnienia ortodoksyjnej doktryny katolickiej od jej odkształceń, herezji. Mówimy o wymaganiach minimalnych.