Katolickie dzieło o życiu duchowym

Trzy okresy życia wewnętrznego

Dzieło katolickie znamienitego Autora obejmuje całe spektrum zagadnień dotyczących życia duchowego – od początków aż po najwyższe stany zjednoczenia mistycznego z Bogiem.
Ortodoksyjność treści jest skutecznym remedium na współczesne rozbieganie za różnymi, często zaprawionymi subiektywizmem, propozycjami duchowości.

Początkowa trudność lektury będzie ustępować w miarę zapoznawania się z przedstawianą tematyką. Możemy ze spisu treści wybrać najpierw rozdziały, które interesują nas z bliska. Poza tym podejmijmy cierpliwą lekturę całości – kartkę po kartce. Choćby jedną kartkę dziennie. Codziennie.
Z wielkim pożytkiem będzie powracanie do lektury na różnych etapach życia.
Dzieło polecam szczególnie Czcigodnemu Duchowieństwu – jako nieocenioną pomoc dla własnego wzrostu duchowego oraz dla kompetentnego kierowania duszami, zwłaszcza w konfesjonale i na ambonie. Dzieło posłuży także dobrze osobom zakonnym i świeckim. – więcej