Pan Bóg widzi

Lektura dzienników duchowych świętych katolickich mistyków umacnia nas w wierze, iż uwadze Pana Boga nie uchodzi żadne poruszenie ludzkiej duszy.