Czytajmy encykliki!

Byłoby niepowetowaną stratą, gdybyśmy – zarówno w poznawaniu ortodoksyjnej katolickiej doktryny, jak i w diagnozowaniu nasilających się od kilkudziesięciu lat odkształceń katolickiego depozytu wiary – kontentowali się bieżącą publicystyką. Za mało!
Kompletując Bibliotekę ’58, zwróćmy szczególną uwagę na tradycyjne katechizmy oraz encykliki papieskie. Możemy je nabywać na przykład tutaj – wejście